மியூசிக்கில் யுவன், ரியல் லைஃபில் அஜித்… சிங்கர் கேகே வளர்ந்த கதை!