திறக்கப்படும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை, கம்மின்ஸின் உதவியும் கோரிக்கையும் – #TopVirals 26/04/2021