குடும்பத்தலைவிகளே… உங்களின் சம்பளம் என்ன?

எல்லா வீட்டு வேலைகளையும் செய்துகொண்டிருக்கும் ஹவுஸ் ஒயிஃப்களுக்கு சம்பளம் தரவேண்டும் என்ற கருத்து இப்போது வலுத்து வருகிறது. “ஏம்ப்பா நம்ம வீட்டு வேலையை நாம பாக்குறதுக்கு சம்பளமா?” என்று எழும் குரல் நிச்சயம் ஆணின் குரலாகத்தான் இருக்கும். வெளியில் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒரு சம்பளம் இருக்கும்போது வீட்டுக்குள் எந்நேரமும் வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு சில கேள்விகளை கீழே கொடுத்திருக்கிறோம். அதை வைத்து உங்களின் சம்பளம் என்ன என்பதை பார்த்துவிடலாமா? 

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top