பேங்க் அக்கவுண்டில் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது எப்படி.. எளிய வழி இதோ!