பள்ளி மாணவர்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு: 5 வகுப்புகள்; நோ பி.இ.டி பீரியட்; 9.30 – 3.30… விதிமுறைகள் என்னென்ன?