மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் – விலை முதல் விதிகள் வரை… 10 சுவாரஸ்யங்கள்!