ஃபோர்டு தொழிற்சாலை

ஃபோர்டு நிறுவனம் வெளியேற என்ன காரணம்… 4,000 தொழிலாளர்கள் எதிர்காலம் என்ன?