பிரியா அட்லீ

அட்லி ஹேட்டர்ஸுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க… மனைவி ப்ரியா கொடுத்த பதில்!