மண்டை மேல இருக்க கொண்டையை மறந்துட்டீங்களே… கட்சிகளின் சொதப்பல் மொமன்ட்ஸ்! #ITWing