ரத்த சாட்சி… மணிரத்னம், பாலா, வெற்றி மாறன் படமாக்க விரும்பிய கதை! அப்படி என்ன விசேஷம் ?