சூர்யா - ரோலெக்ஸ்

’ஜூன் ஆர் முதல் கடைக்குட்டி சிங்கம் வரை’ – சூர்யாவின் 8 அசத்தல் கேமியோக்கள்!