மக்கள் மனதில் விஜய் டிவி இடம் பிடிக்கக் காரணமான 8 நிகழ்ச்சிகள்!