ஐம்பது ஆண்டுகளில் முதல்முறை; திடீர் உச்சத்தில் எலுமிச்சை விலை – 4 காரணங்கள்!