கங்கை அமரன் – மணிமேகலையின் காதல் கைகூடியது இப்படித்தான்..!