மோகன்

விஜய்யின் வில்லன், அஜித்தின் முன்னோடி.. வெள்ளிவிழா நாயகன் மோகன் சீக்ரெட்ஸ்!