அமைச்சர் உதயநிதியைச் சுற்றியிருக்கும் இரண்டு பேர்.. இரண்டு டீம்!