மணி ஹெய்ஸ்ட்

`வாத்தியார் தப்பித்தாரா… புது டீம் என்ட்ரி’ – மணி ஹெய்ஸ்ட் வால்யூம் 1… 5 ஹைலைட்ஸ்!