நா முத்துக்குமார்

நா.முத்துக்குமாரின் வரிகளை எவ்வளவு மிஸ் பண்றோம்?