நாமக்கல் ஏடிஎம் திருடன்

நாமக்கல் திருட்டு முயற்சி…. ஏடிஎம் இயந்திரத்துக்குள் சிக்கிய பீகார் இளைஞர்!