`சத்யா’ நம்ம வீட்டு சூப்பர் ஸ்டார் – சபாஷ் திறமைகள்; குபீர் மதுரை முத்து.. மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியுமான குடும்ப விழா!