மாஸ், திரில்லர் கலந்த படம் வேணுமா – இந்தாங்க! #NaneVaruven