நீரஜ் சோப்ரா

`11 வயசுல 80 கிலோ…22 வயசுல ஒலிம்பிக் கோல்டு’- `தங்கமகன்’ நீரஜ் சோப்ரா சம்பவங்கள்!