பைரஸி, பண மோசடி, கொலை கொள்ளை…  ̀ஆபரேஷன் ஜாவா’ பார்க்கலாமா, வேண்டாமா?!