ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் படையப்பா படத்தில் மாஸ் கூட்டிய ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்!