“நம்ம ஊர்ல வில் ஸ்மித் ட்ரீட்மென்ட் யாருக்கெல்லாம் தரலாம்?”