ராம்ராஜ்

சல்யூட் ராம்ராஜூக்கு சல்யூட் விளம்பரத்துக்குப் பின்னாடி இப்படி ஒரு கதை இருக்கா?