எம்.ஜி.ஆர் கொடுத்த வாய்ப்பு… 500 படங்கள் – வறுமையில் வாடிய ரங்கம்மாள் பாட்டி!