நடிகை ஜோதிகா ஃபேனா நீங்க… உங்களுக்கான க்விஸ் இதோ!

   ‘குஷி’, ‘தெனாலி’ போன்ற படங்களில் தனது குறும்பான நடிப்பையும் ‘மொழி’,’பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம்’ போன்ற படங்களில் தனது பண்பட்ட நடிப்பையும் வழங்கும் திறன்கொண்ட நடிகை ஜோதிகா பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்க்கலாமா?

[zombify_post]

Also Read : Remix: ராஜாவின் இந்தப் பாடல்களெல்லாம் ரீமிக்ஸ் செய்யப்பட்டால்… பொருத்தமான நடிகர் யார்?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top