ஆர்.எஸ்.சிவாஜி

குணச்சித்திர கலைஞர்களுக்கு என்ன வேண்டும் – கோல்டன் கார்பெட் அவார்டு மேடையை நெகிழ்வாக்கிய ஆர்.எஸ்.சிவாஜி!