ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ்

சாத்தான்குளம் போலீஸ் அத்துமீறல்.. பென்னிக்ஸ், ஜெயராஜ் இரட்டைக் கொலை: 2020 ஜூன் 19 – 23 வரை என்ன நடந்தது?