என்.ஆர்.ரகுநந்தன்

என்.ஆர்.ரகுநந்தன் – ஜி.வி.பியை ‘அடிக்ட்’ ஆக்கிய இசையமைப்பாளர் ஜர்னி!