கமல் வில்லன் கேரக்டர்கள்

வில்லனா வந்து நின்னா… எவனும் நிக்க முடியாது – கமலின் அட்டகாசமான வில்லன் ரோல்ஸ்!