ரஜினி - அஜித்

`இது அதுல்ல..’ ‘அண்ணாத்த’ vs `விஸ்வாசம்’ போஸ்டர் ஒப்பீடு