`விக்ரம்’ சந்தானம் கேங்கின் பெரிய கை – ஜாஃபர் சாதிக் சாதித்த கதை!