ரெண்டு விதமான ஹீரோ, ரெண்டு விதமான வில்லன்ஸ்… வெரைட்டிக்கே வெரைட்டி காட்டிய SJ Suryah!