ஆ.ராசா-வின் 55 கோடி ரூபாய் சொத்து முடக்கம்.. என்ன நடந்தது!