அடிக்கடி பழுது; அலைக்கழித்த சேவை மையம் – ஓலா எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை எரித்த ஆம்பூர் டாக்டர்!