தங்கம்

கோல்டு பாண்டை விட விலை குறைவு… தங்கம் வாங்க இது சரியான நேரமா?