ரூ.23 லட்சம் முதல் கோவையில் ஹெலிபேடுடன் வீட்டு மனைகள்… எங்க தெரியுமா?