ரோஹித் ஷர்மா

’ஆஃப் ஸ்பின்னர் டு ஹிட் மேன்’ – ரோஹித் ஷர்மாவின் இன்ஸ்பிரேஷனல் பயணம்!