க்ளிண்ட் ஈஸ்ட்வுட்

ஜிகிர்தண்டா டிரிபியூட்; கௌபாய்களின் பிதாமகன்… யார் இந்த கிளிண்ட் ஈஸ்ட்வுட்?!