நலம் தரும் Joint Venture திட்டம்… நில உரிமையாளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய 5 விஷயங்கள்!