என்.எஸ்.கே

எம்.ஜி.ஆருக்கு முன்னரே ஃபேமஸான மூன்றெழுத்து – என்.எஸ்.கே எனும் மகா கலைஞன்!