லட்சக்கணக்கில் பணம் மிச்சம்..! G Square Triumph அதிரடி ஆஃபர்!