வால்ட் டிஸ்னி

Walt Disney: `ஃபேவரைட் பாடல், கடைசி வார்த்தை, Mickey Mouse’ – வால்ட் டிஸ்னி பற்றிய 7 சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!