ரஜினி - ஷங்கர்

முதல்வனில் நடிக்க மறுத்த ரஜினியை செல்லமாகப் பழிதீர்த்த ஷங்கர்!