சைகோவ்-டி தடுப்பூசி

ZyCoV-D: கொரோனாவுக்கான உலகின் முதல் டி.என்.ஏ தடுப்பூசியில் என்ன ஸ்பெஷல்?