ஒரு ரூபாய் நோட்டு

உங்களிடம் பழைய ஒரு ரூபாய் நோட்டு இருக்கிறதா… ரூ.45,000 வரை சம்பாதிக்கலாம் – எப்படி?