ஆன்லைன் உணவு ஆர்டர்

ஆன்லைன் உணவு; 5% ஜி.எஸ்.டி… புதிய நடைமுறை – வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு?