வெள்ளித் திரை டூ சின்னத் திரைக்கு வந்து கலக்கிய நட்சத்திரங்கள்!